Over de HAR Enkhuizen

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.) heeft deze naam sinds 20 december 2019.

HAR E. komt voort uit de Huurdersadviesraad welke begin 2016 gestart is uit interesse van een drietal huurders om aandacht te geven aan het perspectief van huurders.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. 

Doelstelling & Taken

HAR E. heeft als belangrijkste doel het zijn van een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Dat betekent dat de HAR E. een kritische gesprekspartner is op beleidsniveau, het huurdersperspectief inbrengt en zo (sociale)huurders van de gemeente Enkhuizen vertegenwoordigt. De HAR E. probeert haar doel onder meer te bereiken door op organisatieniveau als centraal aanspreekpunt te fungeren voor huurders en verhuurder. Ze houdt de huurders van Enkhuizen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt huurders bij de standpuntbepaling van de stichting. De HAR E. komt niet op voor individuele huurders, maar is wel graag op de hoogte van wat er onder huurders leeft.

ONAFHANKELIJK

De HAR E. heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van alle mensen die een woning huren van sociale verhuurders. HAR E. richt zich daarbij vooral op het verbeteren en aanvullen van beleid, zodat op een behoorlijke manier recht wordt gedaan aan het belang van huurders. Zij streeft er dan ook naar om zo vroeg mogelijk bij de beleidsvorming betrokken te zijn.

Neem contact met ons op

Adres

Begoniastraat 8

1602 XJ Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact