Jaarvergadering 22 maart 2022

Hierbij willen wij u of uw vertegenwoordiger graag uitnodigen voor de jaarvergadering 2021/2022 van de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HARE.). De HARE. behartigt de collectieve belangen van alle bewoners van een sociale huurwoning in Enkhuizen. Tijdens de...

Jaarvergadering

Op dinsdag 2 maart jl. heeft de eerste jaarvergadering van de HAR E. plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen heeft de vergadering in digitale vorm plaatsgevonden via een video vergadering. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en financieel verslag over...

Jaarvergadering HAR E

Graag nodigen wij u als bewoners van een sociale huurwoning van harte uit voor het jaarlijks overleg met de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.). Datum:  dinsdag 23 januari 2021 Locatie:  Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal1, 1602 PV ...

Enquete Bewonerscommissies

Enquête Bewonerscommissies De HAR E. wil graag van de huurders van sociale huurwoningen weten wat er zoal leeft. Daarom hadden wij voor najaar 2020 zowel een jaarvergadering als een vergadering met de diverse bewonerscommissies in Enkhuizen op de planning staan....