Hierbij willen wij u of uw vertegenwoordiger graag uitnodigen voor de jaarvergadering 2021/2022 van de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HARE.).

De HARE. behartigt de collectieve belangen van alle bewoners van een sociale huurwoning in Enkhuizen. Tijdens de jaarvergadering vertellen wij u graag over onze activiteiten in 2021. Uiteraard is dit ook de gelegenheid om te vertellen wat u als huurder bezighoudt als het om uw woning en leefbaarheid in de wijk gaat. Met uw input kunnen wij in gesprek met de woningcorporatie(s) en gemeente. Met hen leggen wij jaarlijks de zogeheten prestatieafspraken vast.

Voor meer informatie over onze werkzaamheden verwijzen wij u graag naar onze website: www.harenkhuizen.nl Hier kunt u ook lezen wat bovengenoemde prestatieafspraken nu eigenlijk inhouden.

Datum:                dinsdag 22  maart a.s.

Tijd:                      19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie:               De Bonte Veer, Wielewaal 1

Tijdens de vergadering worden ons jaarverslag besproken. Deze zullen niet op papier worden verstrekt en wij vragen u dan ook deze van tevoren te lezen op onze website. De verslagen zullen hier uiterlijk 14 maart a.s. worden gepubliceerd. Indien u niet over internet beschikt of een computer heeft, dan kunnen wij de stukken indien gewenst van tevoren per post naar u versturen.

Hoewel er geen Corona maatregelen meer gelden willen we een veilige omgeving bieden. Daarom kan er een beperkt aantal bezoekers in de zaal. Wij vragen u zich aan te melden als u aanwezig wilt zijn en bij voorkeur met 1 (hoofd)bewoner per adres te komen. Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan er plek is in de zaal, dan zal er een selectie per wijk worden gemaakt. Daar u als bezoeker stemrecht heeft tijdens de vergadering, kunnen wij u bij binnenkomst vragen naar uw identiteitsbewijs om uw aanmelding te checken. Zo voorkomen we dat er meerdere keren per adres kan worden gestemd.

Uw aanmelding zien wij graag voor 12 maart a.s. tegemoet.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: contact@harenkhuizen.nl. Vermeld in uw e-mail graag uw naam en adres en (indien van toepassing) uw eventuele vertegenwoordiger.

Wij hopen u 22 maart te zien!