Op dinsdag 2 maart jl. heeft de eerste jaarvergadering van de HAR E. plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen heeft de vergadering in digitale vorm plaatsgevonden via een video vergadering. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en financieel verslag over 2020 gepresenteerd. De aanwezige huurders konden vragen stellen en zijn het jaarverslag en financieel verslag door hen goedgekeurd. 

Wat betreft de samenstelling van het bestuur zijn er een aantal veranderingen. Marja van der Haar en Wil Raven zijn afgetreden en waren niet verkiesbaar. Twee tijdelijke leden, die al geruime tijd meedraaiden in het bestuur, zijn officieel benoemd door de vergadering, te weten:

Liesbeth Kahlman als voorzitter en penningmeester en Anita Metting als vice-voorzitter en secretaris.