Graag nodigen wij u als bewoners van een sociale huurwoning van harte uit voor het jaarlijks overleg met de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.).

Datum:  dinsdag 23 januari 2021

Locatie:  Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal1, 1602 PV  Enkhuizen

Aanvang: 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur tot 21:30 uur

Deze uitnodiging geldt voor maximaal 1 persoon per huishouding op een huuradres. De persoon welke zich heeft opgegeven zal zich bij binnenkomst moeten legitimeren.

LET OP: vanwege Corona vragen wij u om uw komst vooraf aan te melden via secretariaat@harenkhuizen.nl. De deadline voor opgave is donderdag 4 februari 2021. Geeft u bij uw aanmelding een e-mailadres op waar wij op tijd de benodigde stukken aan u kunnen mailen.

Gezien de Corona maatregelen zijn wij genoodzaakt rekening te houden met het aantal bezoekers. Wij kunnen daarom maximaal 20 personen ontvangen. Mocht het inschrijvingsaantal echt veel groter zijn zullen wij de vergadering mogelijk splitsen in gedeelten waarbij bv in de tweede opvolgende vergadering het resultaat van de eerste wordt verwoord en de resultaten op het einde van de vergadering worden vergeleken.

Mocht het in verband met de Corona maatregelen niet mogelijk zijn deze vergadering te laten plaatsvinden, dan zullen wij u dat tijdig laten weten.

Wij zijn dan voornemens om de vergadering schriftelijk te laten plaatsvinden door middel van stukken, die u zult ontvangen waaronder een stemformulier waarmee u uw stem kunt uitbrengen voor voorgedragen leden van het bestuur.

Mocht u zichzelf verkiesbaar willen stellen om zitting te nemen in het bestuur van de HAR E., dan dient u dit voor de deadline van 4 februari aan te geven bij uw aanmelding: secretariaat@harenkhuizen.nl 

Zie hier de Advertentie Jaarvergadering