actueel

Volg hier het laatste nieuws

 

Jaarvergadering 

Op dinsdag 2 maart jl. heeft de eerste jaarvergadering van de HAR E. plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen heeft de vergadering in digitale vorm plaatsgevonden via een video vergadering. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en financieel verslag over 2020 gepresenteerd. De aanwezige huurders konden vragen stellen en zijn het jaarverslag en financieel verslag door hen goedgekeurd. 

 

Wat betreft de samenstelling van het bestuur zijn er een aantal veranderingen. Marja van der Haar en Wil Raven zijn afgetreden en waren niet verkiesbaar. Twee tijdelijke leden, die al geruime tijd meedraaiden in het bestuur, zijn officieel benoemd door de vergadering, te weten:

Liesbeth Kahlman als voorzitter en penningmeester en Anita Metting als vice-voorzitter en secretaris.

——————————————————————————————————————————————————————-

Enquête Bewonerscommissies

De HAR E. wil graag van de huurders van sociale huurwoningen weten wat er zoal leeft. Daarom hadden wij voor najaar 2020 zowel een jaarvergadering als een vergadering met de diverse bewonerscommissies in Enkhuizen op de planning staan. Vanwege de Corona pandemie heeft dat geen doorgang kunnen vinden.

Om toch in contact te komen met huurders hebben wij eind 2020 een enquête gestuurd naar de 12 bewonerscommissies, die Enkhuizen telt. Zes van hen hebben de enquête ingevuld naar ons teruggestuurd. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

We hebben 6 open vragen gesteld;

  1. Hoe is uw contact met Welwonen?

Het contact wordt als redelijk tot goed ervaren.

  1. We hebben van Welwonen begrepen dat u 1 keer per jaar met elkaar om de tafel zit. Is dit wat u betreft voldoende?

De helft van de commissies vindt dit voldoende. De andere helft vindt het onvoldoende. Een commissie geeft aan dat er geen jaarlijks overleg plaatsvindt en zijzelf het initiatief moet nemen.

  1. Hebt u het gevoel dat er naar u geluisterd wordt?

Ook dit levert een wisselend beeld op waarbij de helft dit wel vindt en de andere helft dat juist niet vindt.

  1. Wat gaat er goed?

Hier hebben niet alle commissies op geantwoord. Een aantal dingen, die worden genoemd zijn: “sociale aspecten”, “weten wie de contactpersoon binnen Welwonen is”, “het meeste gaat goed”, “er gaat niet zoveel goed”.

  1. Wat gaat er niet goed?

“Klimaatbeheersing”, “we hebben soms het gevoel dat Welwonen verwacht dat wij de problemen in de buurt oplossen in plaats dat Welwonen dit doet”, “weinig”, “de beloftes die Welwonen doet”.

  1. Wat kan hieraan worden gedaan?

“Beloftes nakomen”, “betere communicatie”

  1. Heeft u behoefte aan een gesprek met de HAR E.?

Twee commissies geven aan wel een gesprek te willen. Aan hen hebben wij laten weten een gesprek te zullen plannen zodra de Corona maatregelen dit mogelijk maken.

 

Elk jaar overlegt de HAR E. met Welwonen en de gemeente over de zogenaamde prestatieafspraken. Er komen dan een aantal onderwerpen aan de orde die voor de huurders van belang zijn. Deze onderwerpen hebben we in de enquête op een rijtje gezet en de commissies gevraagd de onderwerpen te rangschikken naar welke zij het meest belangrijk vinden.

 

De onderwerpen zijn:

 – Beschikbaarheid (beschikbaarheid van voldoende woningen, die aansluiten bij wensen van huurders)

– Betaalbaarheid (Redelijke huurprijs)

– Duurzaamheid (Verduurzaming van woningen)

– Maatschappelijke opgave en leefbaarheid (huisvesten van bepaalde doelgroepen en de impact op andere huurders, maar ook zaken als overlast)

Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden het meest belangrijk gevonden. Duurzaamheid en de maatschappelijke opgave en leefbaarheid wat minder. 

——————————————————————————————————————————————————————————————–  

advertentie jaarvergadering Huurders Advies Raad 3-16[520]

 

Jaarvergadering HAR E.

Graag nodigen wij u als bewoners van een sociale huurwoning van harte uit voor het jaarlijks overleg met de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.).

Datum:  dinsdag 23 januari 2021

Locatie:  Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal1, 1602 PV  Enkhuizen

Aanvang: 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur tot 21:30 uur

Deze uitnodiging geldt voor maximaal 1 persoon per huishouding op een huuradres. De persoon welke zich heeft opgegeven zal zich bij binnenkomst moeten legitimeren.

LET OP: vanwege Corona vragen wij u om uw komst vooraf aan te melden via secretariaat@harenkhuizen.nl. De deadline voor opgave is donderdag 4 februari 2021. Geeft u bij uw aanmelding een e-mailadres op waar wij op tijd de benodigde stukken aan u kunnen mailen.

Gezien de Corona maatregelen zijn wij genoodzaakt rekening te houden met het aantal bezoekers. Wij kunnen daarom maximaal 20 personen ontvangen. Mocht het inschrijvingsaantal echt veel groter zijn zullen wij de vergadering mogelijk splitsen in gedeelten waarbij bv in de tweede opvolgende vergadering het resultaat van de eerste wordt verwoord en de resultaten op het einde van de vergadering worden vergeleken.

Mocht het in verband met de Corona maatregelen niet mogelijk zijn deze vergadering te laten plaatsvinden, dan zullen wij u dat tijdig laten weten.

Wij zijn dan voornemens om de vergadering schriftelijk te laten plaatsvinden door middel van stukken, die u zult ontvangen waaronder een stemformulier waarmee u uw stem kunt uitbrengen voor voorgedragen leden van het bestuur.

Mocht u zichzelf verkiesbaar willen stellen om zitting te nemen in het bestuur van de HAR E., dan dient u dit voor de deadline van 4 februari aan te geven bij uw aanmelding: secretariaat@harenkhuizen.nl 

 

 

 

 

 

 

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Neem contact met ons op

Adres

p/a Patrimoniumstraat 30
1601 RT Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact

8 + 15 =