actueel

Check je huurverhoging

Huren en geld

Voorstel ontvangen voor een huurverhoging per 1 juli? Doe de online check om na te gaan of het voorstel klopt. Als dat niet zo is kun je met succes bezwaar maken.
Veel huurders ontvangen voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli. Met de online check van de Woonbond kun je nagaan of dit voorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Als dat niet zo is kun je met succes bezwaar maken. In dat geval toont de check een bezwaarbrief die je kunt opsturen aan je verhuurder.
checkhuurverhoging.nl
De check gaat over sociale huurwoningen, oftewel zelfstandige woningen met een gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurprijs. Is je huurprijs geliberaliseerd? Lees dan over de huurverhoging in de vrije sector. Of huur je een onzelfstandige woonruimte, lees dan over de huurverhoging van kamers.
Gelezen op www.woonbond.nl

 

 Jaarvergadering 19 maart

19.30 

 Bonte Veer

Wielewaal 1 

Enkhuizen

 

Op zaterdag 2 september werd de Patrimoniumbuurt door het Westfries Genootschap verkozen tot mooiste buurt van West-Friesland. Met een overweldigende 45% van de stemmen was er geen twijfel mogelijk over de winnaar. De spannende bekendmaking vond plaats tijdens de traditionele jaarvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden in de sfeervolle kerk van Berkhout. Gefeliciteerd aan initiatiefnemer Willem Schenk en alle bewoners van Patrimoniumbuurt 

Patrimoniumbuurt mooiste buurt van West-Friesland

Verkiezing mooiste buurt van Westfriesland

Patrimoniumbuurt (Boerenhoek) van Enkhuizen

Sinds 2002 is hier de hele buurt/straat in authentieke stijl gerenoveerd. In deze historische buurt is volgens de inzender alles aanwezig wat anno 2023 in een buurt hoort te zijn: een speeltuintje, een laadpaal voor de elektrische auto, voldoende parkeerplaatsen en, niet onbelangrijk, een grote saamhorigheid. De buurt is gelegen aan De Vest, populair bij wandelaars, dichtbij het centrum.https://www.westfriesgenootschap.nl/informatie/verkiezing-mooiste-buurt-van-westfriesland

Richt een Bewonerscommissie op

Huurders staan bij onderhoud, sloop of renovatie sterker als ze hun krachten bundelen in een bewonerscommissie. Waarom is dat? Wat is een bewonerscommissie? En als die er nog niet is voor je complex, hoe richt je een bewonerscommissie op?

De bewonerscommissie staat bij sloop, onderhoud of renovatie veel sterker dan individuele huurders omdat ze een aantal wettelijke rechten heeft. Die zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurders, kortweg Overlegwet.

25 of meer woningen

Je kunt een bewonerscommissie oprichten wanneer je wilt, maar als het om een wooncomplex van 25 of meer woningen gaat, kun je een aantal rechten claimen op basis van de Overlegwet. Die 25 of meer woningen moeten op de een of andere manier een eenheid vormen en in elkaars nabijheid liggen. Deze bewonerscommissie vertegenwoordigt dan de belangen van alle huurders in dat wooncomplex.

Zijn bij een sloop- of renovatieproject meerdere complexen betrokken, dan bestaan in die complexen misschien al bewonerscommissies. Zijn ze er niet, dan is het zaak ze op te richten. Je kunt voor elk complex een aparte bewonerscommissie oprichten. De commissies kunnen dan samen optrekken in het overleg met de verhuurder. Maar je kunt ook één (tijdelijke) commissie oprichten voor alle te slopen of renoveren complexen.

De Overlegwet geldt trouwens voor alle verhuurders. Een bewonerscommissie bij een commerciële verhuurder heeft dus dezelfde rechten als die bij een woningcorporatie.

Oprichten van een bewonerscommissie

Een bewonerscommissie hoeft geen rechtsvorm te hebben. Ook als je geen stichting of vereniging bent, kun je een beroep doen op de rechten uit de Overlegwet. Om een bewonerscommissie op te richten, heb je dus niet meer nodig dan een paar actieve bewoners die zich verenigen. Die moeten dan wel onderling hun taken verdelen, afspraken maken over hoe ze werken en bepalen hoe ze de andere huurders in het complex bij hun werk betrekken. Zeker dat laatste is essentieel om een beroep te kunnen doen op de Overlegwet.

Wel of geen rechtsvorm

Het oprichten van een stichting of vereniging brengt administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Je moet er namelijk voor naar een notaris. Toch heeft een rechtsvorm ook voordelen. Sommige verhuurders nemen je misschien eerder serieus. En je kunt als vereniging of stichting een rechtszaak voeren tegen je verhuurder, als je vindt dat deze het proces van de sloop of renovatie niet goed aanpakt.

Wil je een rechtsvorm oprichten, vraag dan aan de centrale huurdersorganisatie van je verhuurder of deze je kan helpen. Bijvoorbeeld door een bevriende (goedkopere) notaris te zoeken of door de oprichtingskosten te betalen. Dat laatste kun je overigens ook vragen aan je verhuurder. De verhuurder is min of meer verplicht deze kosten te dragen.

De verhuurder moet een bewonerscommissie faciliteren

Je verhuurder moet erkennen dat je bewonerscommissie voldoende ‘representatief’ is. Dat wil zeggen dat de commissie inderdaad de belangen vertegenwoordigt van alle huurders in het complex en dat ook aan kan tonen. Als dat zo is, moet de verhuurder het mogelijk maken dat de bewonerscommissie haar werk kan doen.

De Overlegwet zegt niet hoe dit ‘faciliteren’ vorm moet krijgen. Je verhuurder kan bijvoorbeeld een ruimte beschikbaar stellen in een wijkkantoor. Of de mogelijkheid bieden kosteloos vergaderstukken te kopiëren. Je verhuurder kan je commissie ook een vergoeding verstrekken voor haar activiteiten en/of om deskundige ondersteuning in te huren.

Die vergoeding kan overigens ook worden verstrekt via de centrale huurdersorganisatie.

 

Informatie van www.woonbond.nl

Uw huurwoning verduurzamen

Bent u bezig met het klimaat of wilt u graag besparen op uw energiekosten? En wilt u daarom uw woning ver­duur­zamen? Dan zijn daar verschillende manieren voor. Maar wat als u in een huurhuis woont? 

https://www.centraalbeheer.nl/artikelen/uw-huurwoning-verduurzamen

Centraal Beheer Achmea

[/et_pb_column]

Ik denk dat het energielabel van mijn woning niet klopt. Wat kan ik doen?

Mijn verhuurder zegt dat mijn woning energielabel A heeft. Ik denk dat dat niet klopt. Mijn woning is erg tochtig, de vloer, muren en het dak zijn nauwelijks geïsoleerd en mijn huis heeft ook nog enkelglas. Hoe kan ik het energielabel controleren en laten aanpassen?

Voorbeeld van deel van het rapport bij het nieuwe energielabel RVO

Antwoord;

Meestal klopt het energielabel van een woning. Toch kan je als huurder je woning heel anders ervaren, bijvoorbeeld omdat je woning koud aanvoelt. Bij het opstellen van een energielabel wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met tocht in de woning. In de gevallen dat het energielabel niet klopt, gaat het meestal om grensgevallen. Dan verschilt het werkelijke energielabel één stap van het berekende energielabel. In meer uitzonderlijke gevallen is er een groter verschil tussen de werkelijke situatie en het berekende energielabel.

Gevolgen van het berekende energielabel

Het officieel berekende en geregistreerde energielabel heeft gevolgen voor:

 • De maximale huur die een verhuurder voor een huurwoning mag vragen.
 • De verwachtingen die je als huurder hebt over de hoogte van je energierekening op het moment dat je de woning betrekt.
 • Het moment waarop de woning verduurzaamd wordt: woningen met een slecht label (E, F en G) worden over het algemeen als eerste verduurzaamd.

Inzage in het labelrapport

Het is voor een huurder niet eenvoudig om het energielabel te controleren, omdat je meestal geen inzage hebt in het rapport dat bij het energielabel hoort. Daarnaast zit er sinds 2021 een ingewikkelde berekening achter het energielabel. Die berekening kan alleen door een gediplomeerd energielabelaar (EP-adviseur) uitgevoerd worden. Je kunt je verhuurder vragen om het energielabelrapport, maar de meeste verhuurders geven dit rapport niet ter inzage. De Rijksoverheid werkt eraan om huurders via mijn.overheid.nl toegang te geven tot het energielabelrapport. Dit is naar verwachting vanaf de zomer van 2023 mogelijk.

Toetsing energielabel door de Huurcommissie

Heb je gegronde redenen om te twijfelen aan het energielabel van je woning, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Je moet dan wel goed onderbouwen waarom je twijfelt aan het energielabel én de huur die je betaalt, moet dichtbij de maximale huur die de verhuurder voor de woning mag vragen, liggen. De Huurcommissie oordeelt alleen als het energielabel ook invloed heeft op de huur die je betaalt.

Lagere huur bij een te rooskleurig label

Afhankelijk van je huursituatie zijn er twee mogelijkheden:

 • Huur je een sociale huurwoning, dan kun je de Huurcommissie vragen om het energielabel te toetsen(externe link). Dit kan alleen als een lager energielabel ook tot een lagere huur leidt. Oordeelt de Huurcommissie dat het energielabel te hoog is, dan verlaagt dat de maximale huur van de woning en doordoor ook de huur die je betaalt.
 • Huur je een vrije sectorwoning, dan kun je tot een half jaar na aanvang van je huurcontract de Huurcommissie inschakelen om het energielabel te toetsen(externe link). De Huurcommissie controleert of de woning wel als vrije sectorwoning verhuurd mag worden op basis van het aantal punten dat de woning krijgt. Dit kan ertoe leiden dat de woning een sociale huurwoning wordt en je huur wordt verlaagd.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.
Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.
publicatiedatum 23 maart 2023

Notulen Jaarvergadering 21 maart 2023

Welkom

De HARE stelt zich voor net zoals de bewoners. Wie en in welk gedeelte van Enkhuizen wonen we. Er zijn veel leden van bewonerscommissies.

 

Voorzitter van de HARE houdt een presentatie over het jaarverslag. Te vinden op website www.harenkhuizen.nl.

 

Prestatieafspraken

De HARE heeft als kerntaak “de prestatieafspraken”. Dit zijn afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente, Welwonen en de HARE.

Voor de kleinere woningbouwverenigingen binnen Enkhuizen geldt dat overleg van de jaarstukken alleen voor de wet voldoende is. De HARE wil graag met meer woningcorporaties om tafel, de gemeente is een spil in deze.

 • Beschikbaarheid; Bij nieuwbouwprojecten tenminste 30% van de woningen moet sociale huur zijn. Welwonen en de gemeente hebben de intentie vast gelegd om 120 tot 140 flexwoningen te bouwen. Doelgroep is statushouders, spoedzoekers en bewoners die van vanwege sloop tijdelijk naar een wisselwoning moeten verhuizen.
 • Betaalbaarheid; Afgelopen jaar is de huuraanpassing gekoppeld aan het energielabel.

Er ontstaat een discussie over de juistheid van het energielabel, Volgens sommige bewoners wordt bewust het energielabel aangepast om zo toch de huur te kunnen verhogen.

De waarheid is dat het energielabel bijna wekelijks wordt aangepast en dat ze ieder lijstje kunnen gebruiken.

Er is een vraag over het energielabel van het Snouck van Loose park. Volgens de bewoner is deze niet juist. De HARE gaat navraag doen bij de woonbond.

 • Maatschappelijke opgave en leefbaarheid ; Skeave Huuse komen ter sprake daarbij gaat het om de bewoners van aandachtwijken. Sommige bewoners met een bepaalde achtergrond horen niet in deze wijken thuis en zorgen voor mindere leefbaarheid en achteruitgang van de wijk. De wens van de HARE is deze te centreren in een leefgemeenschap met losse woningen de zogenaamde ‘Skeave Huuse’. Het is alleen moeilijk om met gemeente hier concrete afspraken te maken die legt dit vooral bij Welwonen neer. De HARE heeft ook de tip gegeven om te kijken of dit gezamenlijk kan met de SED gemeentes op een centrale locatie.
 • Duurzaamheid; Gaat vooral over het aansporen van Welwonen in de verduurzaamheid.

 

Bewonerscommissies ;

Vorig jaar was bij de gesprekken met de bewonerscommissies een veelgehoorde klacht de slechte communicatie met Welwonen. Dit is herkenbaar en blijven we aankaarten bij Welwonen. Er staat weer een bijeenkomst gepland op 22 mei aanstaande.

Commissie van Westeinde geeft aan geen vast contact persoon te hebben bij Welwonen.

 

Welwonen ; HARE heeft iedere maand, informeel, regulier overleg met Welwonen. Ieder kwartaal is er een overleg waar de gehele HARE aanwezig is. Daarnaast is er ook , 2 keer per jaar, overleg met de Raad van Commissarissen.

Tijdens deze vergadering komt meerdere keren naar voren dat Welwonen mandaat mist. Wat bij een project wel een mogelijkheid is wordt bij het volgende project weer afgewezen.

Ook zijn er in de ridderstaat na een lange discussie eindelijk een gedeelte van de schoonmaakkosten retour betaald aan de bewoners. Er werd nauwelijks schoongemaakt door de schoonmakers.

Bij de fruittuinen is er een discussie met Welwonen over de zonnepanelen. Volgens Welwonen is dit alleen maar mogelijk op de algemene ruimtes. Volgens de bewoners is dit niet juist. HARE gaat contact opnemen met de Woonbond of er opnieuw naar gekeken kan worden.

Dit is in de ogen van de bewoners inconsequent beleid. Wat in het ene complex wel kan, kan in een ander complex weer niet

 

Andere verhuurders ;

 • Vestia wil zijn bezit, lees o.a. Snouck van Loose park, afstoten.
 • Met Woonzorg Nederland heeft de HARE vorig haar een kennismakingsgesprek gevoerd.
 • Heimstaden is officieel een investeringsmaatschappij en geen woningcorporatie dus ligt lastiger.

 

Bloemenbuurt

De HARE staat achter de plannen voor de wijkvernieuwing. De HARE vindt de huidige onzekerheid van de bewoners niet te accepteren. Door de vertragingen, stop de sloop, verdeling grijs en groen, blijven de huidige bewoners in onzekerheid terwijl er vast staat er uiteindelijk gesloopt gaat worden.

Gemeenteraad

Er is door de HARE inmiddels gesproken met D66 en de SP. Graag wil de HARE meer contact met de leden van de gemeenteraad.

 

Na de pauze is er een kleine discussie over de 3 belangrijkste punten die wij moeten meenemen naar de volgende prestatieafspraken.

 1. Verduurzaamheid
 2. Veiligheid
 3. Betaalbaarheid

Ik kan mijn energierekening niet (op tijd) betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw energierekening niet op tijd betalen? Bijvoorbeeld door hoge energieprijzen? Of hebt u een betalingsachterstand? U kunt hulp krijgen en zo voorkomen dat u wordt afgesloten van energie.

Hebt u uw energierekening niet op tijd betaald? Dan krijgt u een betalingsherinnering van uw energieleverancier. U moet meestal binnen 2 weken betalen. Als u dan nog niet betaalt, mag uw energieleverancier het contract beëindigen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Als u niets doet, sluit de netbeheerder u af van energie.

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/ik-heb-een-probleem/kan-energierekening-niet-betalen

Sloop Bloemenbuurt

Dinsdag 21 juni jl. werd een motie om de sloop in de Bloemenbuurt te stoppen behandeld.

De HARE begrijpt dat een deel van de bewoners niet blij is met de sloop, maar dit geldt niet voor alle bewoners. Door de sloop stop te zetten duurt de onzekerheid nog langer. Bovendien worden er zo ook geen woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en dat is wel hard nodig. Bijgaande brief heeft de HARE naar de gemeenteraad gestuurd om onze zorgen te uiten. De wethouder heeft aangegeven op korte termijn een gesprek te hebben met de directeur van Welwonen en wil de uitkomst van dit gesprek afwachten. De motie is aangehouden en zal op 5 juli as opnieuw op de agenda staan.

Brief HARE Gemeenteraad

Huursaanpassing 2022
Jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijks wordt de huur aangepast. Dit doet de verhuurder omdat ook zij te maken hebben met inflatie. Zonder het doorvoeren van huurverhogingen kunnen zij niet bouwen en verduurzamen.

In 2021 zijn de huurprijzen bevroren. Voor 2022 zal de huur echter wel weer worden aangepast. Voor de huren van Welwonen geldt het volgende:

De energieprijzen zijn dit jaar boven verwachting gestegen. Verduurzamen is daarom extra belangrijk. Nog niet alle woningen zijn verduurzaamd. Daarom kijkt Welwonen voor het vaststellen van de hoogte van de huuraanpassing in 2022 naar de energielabels van de huurwoningen.

Een energielabel voor woningen geeft aan of een woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A++-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label.

Energielabel E t/m G geen huurverhoging

Bewoners in een huurwoning met energielabel E t/m G krijgen geen huurverhoging. Voor de overige huizen verhoogt Welwonen de huur in stapjes, afhankelijk van het energielabel van de woning. De gemiddelde huurverhoging komt uit op ca. 2%.

Zelf op zoek naar uw energielabel? Kijk dan bij de juiste index

Het kan zijn dat uw woning via energielabel.nl een ander energielabel heeft dan de voorgestelde huuraanpassing. Welwonen is uitgegaan van de energielabels uit het WWS-systeem van de rijksoverheid. In dit systeem zijn niet de letters maar de cijfers voor de energie-index leidend. Deze cijfers worden ook gebruikt bij het bepalen van de huurprijs bij een woning die opnieuw verhuurd wordt. Deze cijfers wijken soms af van het energielabel op energielabel.nl.

Wanneer u op energielabel.nl niet naar de letter, maar naar het cijfer van ‘de energie-index voor WWS’ kijkt en dit cijfer vergelijkt met onderstaande tabel, dan komt u op de juiste huurverhoging voor uw woning uit.  Kijk daarom naar het getal van de “energie-index” en vergelijk deze met onderstaande tabel.

Kijk voor meer informatie over de index op de website van de rijksoverheid.

De sloopwoningen in de Bloemenbuurt krijgen overigens geen huurverhoging.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Neem contact met ons op

Adres

Begoniastraat 8

1602 XJ Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact