actueel

Bestuursleden gezocht!

Heb jij interesse om onze stichting te versterken? Wij zijn op zoek naar bestuursleden.

 

Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.)
zoekt enthousiaste vrijwilligers

De HAR E. is in 2015 ingesteld op basis van de nieuwe Woningwet. De HAR E. is een onafhankelijke en volwaardige partij in het overleg met woningcorporatie(s), met name Welwonen, en de gemeente Enkhuizen. Een derde van de leden van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie wordt voorgedragen door de HAR E.

Onderwerpen waarover de HAR E. met de gemeente Enkhuizen en woningcorporatie(s), met name Welwonen, spreekt zijn onder andere:

  • het op peil houden van de huurwoningvoorraad;
  • het betaalbaar houden van de huurwoningen;
  • de behoefte aan huurwoningen. Bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen of een hofje;
  • duurzaamheid;

De HAR E. maakt afspraken met de gemeente Enkhuizen en woningcorporatie(s) m.n. Welwonen. Deze worden vastgelegd in officiële prestatieafspraken. Daarna houdt de HAR E. in de gaten of de afspraken worden nagekomen. Verder adviseert de HAR E. ook in de beleidskoers van Welwonen.

Helpt ú ons met het behartigen van het gezamenlijke belang van de huurders? We zoeken iemand die:

  • huurder is van een sociale huurwoning van een woningcorporatie in Enkhuizen;
  • oog heeft voor het collectieve huurdersbelang;
  • ons maandelijks HAR E. kan overleg kan bijwonen;
  • vier tot zes keer per jaar kan vergaderen met
    de woningcorporatie(s) m.n. Welwonen en de gemeente Enkhuizen.

Is een functie in de HAR E. iets voor u?
Stuur ons een e-mail, het liefst met uw motivering. U mag ook bellen. Een vrijwilligersvergoeding is van toepassing.

Meld je aan via contact@harenkhuizen.nl

Jaarvergadering

Op dinsdag 2 maart jl. heeft de eerste jaarvergadering van de HAR E. plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen heeft de vergadering in digitale vorm plaatsgevonden via een video vergadering. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en financieel verslag over...

Lees meer

Jaarvergadering HAR E

Graag nodigen wij u als bewoners van een sociale huurwoning van harte uit voor het jaarlijks overleg met de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.). Datum:  dinsdag 23 januari 2021 Locatie:  Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal1, 1602 PV ...

Lees meer

Enquete Bewonerscommissies

Enquête Bewonerscommissies De HAR E. wil graag van de huurders van sociale huurwoningen weten wat er zoal leeft. Daarom hadden wij voor najaar 2020 zowel een jaarvergadering als een vergadering met de diverse bewonerscommissies in Enkhuizen op de planning staan....

Lees meer

Neem contact met ons op

Adres

p/a Patrimoniumstraat 30
1601 RT Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact