actueel

Huursaanpassing 2022

 

Jaarlijkse huuraanpassing

 

Jaarlijks wordt de huur aangepast. Dit doet de verhuurder omdat ook zij te maken hebben met inflatie. Zonder het doorvoeren van huurverhogingen kunnen zij niet bouwen en verduurzamen.

 

In 2021 zijn de huurprijzen bevroren. Voor 2022 zal de huur echter wel weer worden aangepast. Voor de huren van Welwonen geldt het volgende:

 

De energieprijzen zijn dit jaar boven verwachting gestegen. Verduurzamen is daarom extra belangrijk. Nog niet alle woningen zijn verduurzaamd. Daarom kijkt Welwonen voor het vaststellen van de hoogte van de huuraanpassing in 2022 naar de energielabels van de huurwoningen.

 

Een energielabel voor woningen geeft aan of een woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A++-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label.

 

Energielabel E t/m G geen huurverhoging

 

Bewoners in een huurwoning met energielabel E t/m G krijgen geen huurverhoging. Voor de overige huizen verhoogt Welwonen de huur in stapjes, afhankelijk van het energielabel van de woning. De gemiddelde huurverhoging komt uit op ca. 2%.

 

Zelf op zoek naar uw energielabel? Kijk dan bij de juiste index

 

Het kan zijn dat uw woning via energielabel.nl een ander energielabel heeft dan de voorgestelde huuraanpassing. Welwonen is uitgegaan van de energielabels uit het WWS-systeem van de rijksoverheid. In dit systeem zijn niet de letters maar de cijfers voor de energie-index leidend. Deze cijfers worden ook gebruikt bij het bepalen van de huurprijs bij een woning die opnieuw verhuurd wordt. Deze cijfers wijken soms af van het energielabel op energielabel.nl.

 

Wanneer u op energielabel.nl niet naar de letter, maar naar het cijfer van ‘de energie-index voor WWS’ kijkt en dit cijfer vergelijkt met onderstaande tabel, dan komt u op de juiste huurverhoging voor uw woning uit.  Kijk daarom naar het getal van de “energie-index” en vergelijk deze met onderstaande tabel.

   

Kijk voor meer informatie over de index op de website van de rijksoverheid.

 

De sloopwoningen in de Bloemenbuurt krijgen overigens geen huurverhoging.

Jaarvergadering 22 maart 2022

Hierbij willen wij u of uw vertegenwoordiger graag uitnodigen voor de jaarvergadering 2021/2022 van de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HARE.). De HARE. behartigt de collectieve belangen van alle bewoners van een sociale huurwoning in Enkhuizen. Tijdens de...

Lees meer

Jaarvergadering

Op dinsdag 2 maart jl. heeft de eerste jaarvergadering van de HAR E. plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen heeft de vergadering in digitale vorm plaatsgevonden via een video vergadering. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en financieel verslag over...

Lees meer

Jaarvergadering HAR E

Graag nodigen wij u als bewoners van een sociale huurwoning van harte uit voor het jaarlijks overleg met de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.). Datum:  dinsdag 23 januari 2021 Locatie:  Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal1, 1602 PV ...

Lees meer

Enquete Bewonerscommissies

Enquête Bewonerscommissies De HAR E. wil graag van de huurders van sociale huurwoningen weten wat er zoal leeft. Daarom hadden wij voor najaar 2020 zowel een jaarvergadering als een vergadering met de diverse bewonerscommissies in Enkhuizen op de planning staan....

Lees meer

Neem contact met ons op

Adres

p/a Patrimoniumstraat 30
1601 RT Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact