De huurdersorganisatie voor huurders in enkhuizen

van en voor u als (sociale) huurder

Wie wij zijn

Huurders Advies Raad Enkhuizen voor (sociale) huurders.

 

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen (afgekort: HAR E.) is de huurdersorganisatie voor huurders in Enkhuizen. Een organisatie die gebaseerd is op de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet zijn vastgelegd. Zij vertegenwoordigt de (sociale) huurders uit de gemeente Enkhuizen en brengt het huurdersperspectief in. Jaarlijks nemen wij als volwaardige partner deel aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Enkhuizen, verhuurders en de HAR E.
HAR E. is een adviesorgaan gericht op het verbeteren en aanvullen van beleid. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het verhuurdersbeleid. Duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten. Sinds de formele oprichting investeren wij in de opbouw van een solide huurdersvertegenwoordiging.

Contact met huurders.

Wij willen graag van de huurders van Enkhuizen horen hoe zij het wonen in hun huurwoning ervaren. Om voor de gezamenlijke belangen van huurders op te kunnen komen is het voor ons heel belangrijk te weten wat er bij individuele huurders speelt! Dat kan gaan om de kwaliteit van de woning, onderhoud en reparatie, maar ook om het samenleven met andere huurders, de wachtlijstproblematiek of regelgeving. Het interesseert ons allemaal.

HAR E. komt echter niet op voor de persoonlijke belangen van huurders. Wij kunnen wel verwijzen naar de juiste informatie of organisatie of kunnen u in contact brengen met de juiste persoon. Persoonlijke informatie delen wij niet met de verhuurders, dat spreekt voor zich. Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie, uw ervaringen wilt delen, u zichzelf wilt inzetten voor huurders of om een andere reden contact zoekt, stuurt u ons dan vooral een bericht. Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet, 

Bestuur HAR Enkhuizen

 

in het kort

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen

Sinds 20 december 2019 voeren wij de naam van HAR E.

De HAR E. komt voort uit de Huurdersadviesraad welke begin 2016 is gestart uit interesse van een drietal huurders om aandacht te geven aan het perspectief van huurders.

Waarom HAR Enkhuizen?

Onze doelstelling en taken

HAR E. heeft als belangrijkste doel het zijn van een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Dat betekent dat de HAR E. een kritische gesprekspartner is op beleidsniveau, het huurdersperspectief inbrengt en zo (sociale)huurders van de gemeente Enkhuizen vertegenwoordigt. De HAR E. probeert haar doel onder meer te bereiken door op organisatieniveau als centraal aanspreekpunt te fungeren voor huurders en verhuurder. Ze houdt de huurders van Enkhuizen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt huurders bij de standpuntbepaling van de stichting. De HAR E. komt niet op voor individuele huurders, maar is wel graag op de hoogte van wat er onder huurders leeft

Neem contact met ons op

Adres

Gerard Brandtweg 22

1602 LB Enkhuizen

Adres

Gerard Brandtweg 22

1602 LB Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact